MESUDİYE KRONOLOJİK TARİHİ

M.Ö. 3000:Mesudiye topraklarında bulunan kalıntılardan bu bölgeye o yıllarda da insanların yaşadıkları anlaşılmaktadır.

M.Ö.111-63:Meletios Şehrinin kurulması ve Melet Irmağı adının bu şehre izafete verilmesi. Pontus Devletinin Mesudiye topralarında hakimiyetlerini sürdürmeleri.

M.S.565:Mesudiye ve çevresinin Bizans hakimiyetine geçmesi. Bu tarihlere ait paralar Mesudiye topraklarında bulunmuştur.

1142:Mesudiye çevresinde ilk kez Türklerin gelişi ve Mesudiye çevresinin Danişmendliler Devletine katılması.

1242:Mesudiye ve çevresinde görülen Türkmen (Babiller) isyanının Selçuklular tarafından kanlı bir şekilde bastırılması. Mesudiye çevresinde bulunan yüksek dağlardaki mezarlar bu devre aittir.

1344:Mesudiye ve çevresinde Hacı Emir Oğulları Beyliği’nin kurulması.

1381:Mesudiye’den hareket eden Hacı Emir Oğullarına ait birliklerin Giresun şehrini feth etmeleri.

1443:Hacı Emir Oğullarına ait kümbet ve mezarlarının Mesudiye Kale Köy’ünde yapılması.

1461:Mesudiye ve çevresinin Osmanlı ülkesine katılması.

1512:Mesudiye ve çevresinin Erzincan eyaletine bağlanması.

1718:Mesudiye ve çevresinin Erzurum’a bağlanması.

1805:Mesudiye ve Çevresinin Trabzon’a bağlanması.

1858:Mesudiye ‘nin “Milas” ismi ile ilçe olması.

1862:Bugünkü Mesudiye ilçe merkezinin haftalık Pazar yeri olarak kurulması.

1871:Milas İlçesi’nin Şebinkarahisar’la birlikte Sivas’a bağlanması.

1872:İlçede ilk kez tapu işlerinin yürütülmeye başlanması.

1877:İlçede ilk kez nüfus sayımının başlaması.

1878:Mesudiye ilçesinin bugünkü yerine taşınması ve Hamidiye adını alması.

1885:Mesudiye Belediyesinin kurulması.

1889:Mesudiyede ilk belediye örgütünün kurulması.

1906:Reşadiye’nin Mesudiye’den ayrılarak bağımsız ilçe olması.

1908:Hamidiye adının Mesudiye olarak değiştirilmesi. Serdaroğlu Mustafa Bey’in mebus üyesi olması. Bugünkü hükümet binasının Sami Bey’in öncülüğünde yaptırılması.

1912:Kışla Mahallesinde Rumlar tarafından kilisenin yaptırılması.

1920:Ordu’nun müstakil sancak olması ve Mesudiye’nin T.B.M.M.’in 106. birleşiminde müzakere konusu olması.

1922:Kurtuluş Savaşı sonrasında Rumların Mesudiye’yi terk etmeleri.

1925:Mesudiye’ye ilk motorlu aracın getirilmesi.

20.05.1933:Mesudiye İlçesi’nin Şebinkarahisardan ayrılarak Ordu İline bağlanması.

27.12.1939:Mesudiye ve civarında orataya çıkan deprem sonucu çok sayıda kişinin ölmesi.

1954:Mesudiye’de elektrik santralinin yapımı ve elektrikten yararlanılmaya başlanılması.

Mesudiye hakkında daha detaylı bilgi almak için;
Mes-Vak Vakfının http://www.mesvak.org.tr web sayfasını>
Mesudiyeliler Derneği'nin www.mesudiyeliler.org.tr web sayfasını ziyaret ediniz.

 
Google haritalarda Mesudiye