KONACIK KÖYÜNDEKİ ÇEŞMELER

Hasan KARACA Hayratı

1970 li yıllarda Hasan KARACA tarafından Hacıgil Halil ARICAN'a yaptırılmıştır. Çeşme Hasan KARACA'nın evine bitişiktir. Çeşmenin kaynağı, çeşmeden 3Km. uzaklıktaki Çamık arkası Emirkuzu semtindeki Bürüme Gözesinden gelmektedir.

Meydan Çeşmesi
1945'li yıllarda Rüşan Baykal tarafından finanse edilerek İbrahim AYDIN yapmıştır(Sağır Muhtar). Köylü imece olarak çalışmıştır. Köyümüze yapmış olduğu yardımlardan dolayı kendisi için bir mani bestelenmiştir.
Taşa gidiyorum taşa
Gönlümden coşa coşa
Bir çift pınar yaptırmış
Yaşasın Rüşan Paşa
 

Killik Çeşmesi
1970 li yıllarda Zeytingil'in Abdullah ÖZKAN tarafından, kendi çabalarıyla yaptırılmıştır. Kaynağını 600m uzaklıktaki devrent yolu üzerindeki kil tabakasından alan su sızıntısı, körük deresi yol kenarına getirilmiştir. Kaynağı çok az durumdadır. Kireç oranı düşüktür. Bu nedenle çevre halkı, çay suyunu buradan temin etmektedir

Körük Deresi Çeşmesi
Hasan AYDIN (Karapuh Hasan)'ın ölümünden sonra Döne Hatun'un rızasıyla, kaynağının açık bırakılması şartıyla 1960 lı yıllarda Hasan KARACA tarafından yaptırılmıştır. Daha sonra Hasan, Cevat, Faik, Salim ve Salih KARACA tarafından çeşmenin cephesi büyütülerek restore edilmiştir. Restore edenlerin Gelemes ardı Emirkuzundaki yerlerinden getirdikleri suyla birleştirilmiştir. Çeşmenin suyu içilebilir durumdadır.

Demirci Çeşmesi
Keluşağı mahallesinde bulunmaktadır. Demirci çeşmesinden su çok soğuk akmaktadır ve her mevsim aynı kalmaktadır. Çeşme, tepenin kuzeye bakan yamacında oluşundan dolayı soğuk olduğu tahmin edilir. Demirci Çeşmesi, ilk çeşmelerimizdendir. Köyümüzün kuruluşundan beri vardır. Suyu çok iyidir. Suyu çok soğuk olduğundan dolayı demirci adını aldığı söylenilmektedir. Çeşme, kaynağından 3-5m mesafededir. Bu nedenle suyun taşınmasında kirlenme riski de azdır. 1940 lı yıllarda üzerindeki sarı taşlar ayrılmış ve kayalık taşla kapatılmıştır. Su akması için delinmiş ağaç (şibe)'den takılan odunla çalışırdı. 1959 yılında Salih ARICAN tarafından Kavaklıdereli Celal Ustaya onartılmıştır. 2001 yılında Rafet ARICAN tarafından yeniden yaptırılmıştır.
 

Zekicioğulları Çeşmesi

1990 lı yıllarda Hacı Hüseyin Şahin tarafından yaptırılmıştır. Kaynağı Kumlu deresinden gelmektedir.Zekicioğlu mahallesinde bulunmaktadır. 2000 yılında Yeğeni Sami ŞAHİN tarafından restore edilmiştir.

Huriye ÖZGÜL Çeşmesi
1990 lı yıllarda Hacı Huriye ÖZGÜL ve oğulları tarafından yaptırılmıştır. Keloğulları mahallesinde bulunmaktadır. Suyunun kaynağı Kadıgözünden gelmektedir. Suyu kalitelidir fakat az miktarda akmaktadır.

Mezarlık Çeşmesi
ilk olarak 2003 yılında Veysel Gültekin ve eşi Nigar Hanım tarafından yapılmıştır. 2005 yılından yine hayrat olarak mezarlık önüne yaptırılmıştır. Çeşme suyu 1Km mesafedeki Alma Deresi Mevkiinden gelmektedir. Çeşmenin suyu az akmaktadır. İhtiyacı karşılamaya yeterli gelmektedir.

Köy Konağı Önündeki Çeşme
1944 lü yıllarda Ruşen Bey ve kardeşleriyle beraber köy imecesi tarafından yaptırılmıştır.Kaynağı, Karaveli'nin Gözü diye anılan 1Km mesafeden gelmektedir. Kaynak ikiye ayırılmıştır. Bir bölümü cami bahçesindeki çeşmeye verilmiştir. 2001 yılında Veli ÖZKAN tarafından restore edlmiştir.
 

Cami İçindeki Çeşme
1978 li yıllarda yapılmıştır. Kaynağı 1500m. mesafede Sarıkaya Deresinden gelmektedir.Suyu kalitesi iyi durumdadır. Çeşmenin kaynağına olan uzaklığından dolayı yaz mevsiminde çevre ısısının etkisiyle suyu ılık akmaktadır.

Aşağı Mahalle Çeşmesi
1955 li yıllarda yapıldı.Halil ARICAN çeşmenin kanallarını açmıştır. Bazı kişilerin para yardımıyla çeşme, Doğançamlı Cafer Ustaya yaptrılmıştır.Köy halkına uzun yıllar hizmet vermiştir. Şuanda kullanılamamaktadır.
 

Ahmet Koç Çeşmesi
1970 li yıllarda Ahmet KOÇ tarafından yaptırılmıştır. Kaynağını Yükderesinden almaktadır. Çeşme önceden Sarpgüneyde bulunmaktaydı. 2002 yılında Mustafa Özgül tarafından 200m yukarıya şuandaki yerine yeniden yapılmıştır.

Keluşağı Çeşmesi
.................

Dibeg Dibi Meydanı Çeşmesi
Çok eski yıllardan beri köy meydanında bulunan çeşme, çeşitli onarımlar geçirmiştir. En son onarımı 01.09.2007 tarihinde yapılmış, kullanılır duruma getirilmiştir. Çok üzücü bir trafik kazasında Aşye BAYKAL'ın kızı çocuk yaşlarında vefat etmiştir. Çeşmenin en son yenilemesi Ayşe BAYKAL'ın kızının anısına yapılmıştır.